Allocution de l’Ambassadeur sur le rôle de pôle emploi à la conférence de fermeture du projet stratégique "Communication personnalisée avec les groupes cibles SPO"

Rôle de Pôle emploi
18 novembre 2013

Doamnelor şi domnilor,

Este o ocazie plăcută pentru mine să iau parte la conferinţa de închidere a proiectului « Comunicarea personalizată cu grupurile ţintă ale Serviciului Public de Ocupare a Forţei de Muncă ».
Ocuparea forței de muncă este o prioritate şi o miză pentru fiecare societate, care face tot posibilul pentru a răspunde adecvat acestei cerinţe. Este cazul Franţei, prin rolul important acordat centrului de ocupare a forţei de muncă, Pôle emploi.
Pôle emploi este instituția publică care gestionează locurile de muncă și alocarea lor în Franța. Creat din dorinţa de a avea un operator eficient, Pôle emploi este un serviciu public care are şi un sens colectiv dar şi unul individual. Agenţia contribuie la integrarea economică și socială a cetățenilor în societate şi la pregătirea lor, în special ajutându-i la căutarea locurilor de muncă. Agenţia coreleză cererea și oferta de forță de muncă. Ea respectâ egalitatea și luptă împotriva discriminării în procesul de angajare. Ea ajută de asemenea la crearea de locuri de muncă, fiind alături de companii în procesul lor de recrutare, și colaborează cu agenţiile de decizie economică, fie că sunt din Franța sau din alte țări.
Pôle emploi are, de asemenea, activități în afara Franței. Ele au loc prin parteneriate care oferă locuri de muncă în străinătate, prin promovarea și propunerea de servicii dedicate mobilității internaționale, prin intermediul unor misiuni de expertiză, prin organizarea migrației forței de muncă și prin cooperarea intensă cu omologii săi europeni în special, deoarece Europa este cea mai favorită destinație a ofertelor de muncă internaţionale. Centrul de ocupare a forței de muncă își propune să continue cooperarea în străinătate și să multiplice numărul de oferte de muncă propuse.
Rolul său de educaţie şi sensibilizare a mobilităţii rămâne în centrul activităților, într-un mediu economic dificil, care tinde să se orienteze spre convergența piețelor forței de muncă europene. Cooperarea cu Agenția Națională pentru ocuparea forței de muncă din România a demonstrat acest lucru.
Următorii trei ani sunt pentru Pôle emploi o perspectivă strategică, orice serviciu public având ca prioritate să se amelioreze pentru a propune servicii de calitate utilizatorilor săi. A miza pe încredere este prioritatea 2015 pentru agenţia franceză, care își propune să acționeze mai activ, alături de partenerii săi, să simplifice munca și să pună colectivul în centrul organizării muncii, fiind mai atentă la rezultatele acțiunilor sale și găsind inovaţii pentru a ameliora serviciile sale și pentru a valorifica expertizele sale.
Dacă centrul de ocupare a forței de muncă este instituția centrală în pactul social francez, el are rolul de asemenea să servească drept model. Mai mult decât să inspire, el își propune să interacționeze cu partenerii săi și să se ajute reciproc în scopul de a îmbunătăți activitățile și sarcinile încredinţate.

Dernière modification : 18/11/2013

Haut de page