Discours lors du 75ème anniversaire de l’Ensemble sculptural de Târgu Jiu (26 octobre 2013)

Doamnelor şi Domnilor,

Ne gǎsim aici, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la inaugurarea monumentului memorial dedicat eroilor cǎzuţi în bǎtǎlia de pe Valea Jiului în Primul Rǎzboi Mondial.

Ansamblul monumental de la Târgu Jiu este o operǎ pe care o datorǎm geniului creator şi pionier al lui Constantin Brâncuşi. Acest ansamblu marcheazǎ o evoluţie a artei monumentale dar de asemenea, a sculpturii abstracte.

Utilizarea unui limbaj minimal, vocabularul materiilor mai degrabǎ decât vocabularul formelor, are o vocaţie universalǎ de a exprima simplicitatea şi de a transcenda pentru a uni şi gǎsi simboluri comune umanitǎţii.

Noul curent iniţiat de Brâncuşi este o revoluţie în lumea sculpturii, o revoluţie în sensul de ruptura cu vechile concepţii ale artei, dar şi o revoluţie în sensul de întoarcere la o simplicitate ce tinde spre universalitatea mesajelor exprimate, simplicitate ameninţatǎ de pierdere în contextul mondializǎrii.

Acest eveniment trebuie de asemenea sa ne aminteascǎ faptul cǎ Brâncuşi şi opera sa sunt o moştenire pentru umanitate, o moştenire comunǎ şi universalǎ.

Ţările noastre împǎrtǎşesc acelaşi sentiment de imensǎ mândrie faţǎ de omul ce a dus mǎreţia româneascǎ pe cele mai înalte vârfuri, onorând şi Franţa prin realizǎrile sale.

Prin urmare, împreunǎ şi, pentru a cinsti o lucrare care doreşte sǎ sfideze timpul, România şi Franţa susţinem includerea complexului monumental de la Târgu Jiu în lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Sper de asemenea, cǎ vom putea onora împreuna opera lui Brâncuşi prin organizarea în curând a unui eveniment cultural in amândouǎ ţǎrile noastre.

Vǎ mulţumesc pentru atenţia dumneavoastrǎ.

Dernière modification : 05/11/2013

Haut de page