Discurs cu ocazia lansarii "Cartii albe a agriculturii române" (31 octombrie)

Domnule Ministru,
Doamnă şi Domnilor parlamentari,
Domnilor preşedinţi,
Doamnelor, Domnilor,

Este o plăcere pentru mine să particip la lansarea cărţii albe a agriculturii române publicate la inițiativa Camerei franceze de comerț, de industrie si agricultură în România. Competenţa Camerei de comerț franco-române în materie de agricultură are o caracteristică specifică în cadrul rețelei de camere de comerț franceze în străinătate pe care vreau să o subliniez, căci aceasta traduce importanţa pe care o are sectorul agricol şi agroalimentar pentru întreprinderile franceze stabilite în România, primii investitori in acest domeniu de activitate. Şi ţin de altfel să salut prezenţa printre noi a domnului Xavier BEULIN, preşedinte al Sofiprotéol şi, de asemenea, preşedinte al Federaţiei naţionale a sindicatelor exploatanţilor agricoli.

Cartea alba, rodul muncii de colaborare între Cameră şi Ambasadă, stă mărturie de altfel – şi mai ales – a angajamentului acestor întreprinderi pe termen lung pentru a fi actori ai dezvoltării economice a sectorului agricol si agroalimentar.

România dispune de atuuri esențiale care să facă din agricultură o componentă majoră a economiei sale. Nu ezit, de altfel, să spun că România este un « paradis agricol ». De fapt, sectorul agricol contribuie deja în medie cu 5-6 % din PIB în fiecare an şi ocupă aproape 30 % din populația activă.

Aceste atuuri, pe care fiecare de aici le cunoaște : pământuri multe şi fertile, diversitate a producției, mână de lucru – pentru a nu cita decât pe acestea – vor trebui să fie pe deplin mobilizate şi valorificate pentru a face faţă provocărilor aduse agriculturii române, atât la nivel național, cât şi în cadrul european al Politicii agricole comune.

Cunosc angajamentul şi voința autorităților de a conduce reformele necesare în sensul dinamizării acestui sector agricol, mai ales pentru a-l face mai competitiv pentru o majoritate a agricultorilor.

Cele 29 de propuneri ale cărţii albe merg in acest sens. Aceste propuneri, derivate din experiența şi expertiza dezvoltate de întreprinderile franceze, sunt concrete, operaționale şi orientate către dezvoltarea agricolă durabilă şi responsabilă.

Ele au vocația de a hrăni reflecțiile în curs asupra viitorului agriculturii române şi de a veni în sprijinul reformelor.

In paralel cu parteneriatul strategic care leagă România si Franța – care este deosebit de activ în materia cooperării în domeniul agricol – doresc ca această carte alba să constituie un instrument de dialog privilegiat între întreprinderi şi factorii de decizie.

Am intr-adevăr convingerea că, prin dialogul regulat şi împărtăşirea bunelor practici şi a inovațiilor, se va produce un progres concret şi profitabil pentru toți actorii din agricultura română.

Vă mulţumesc/.

Dernière modification : 05/11/2013

Haut de page